Dommerne der vil bedømme de indsendte billeder er: Politiker Henrik Brade Johansen, Guldsmed Jytte Kløve og Arkitekt og byplanchef Jørgen Olsen. Du kan vinde et gavekort på 1000 kr til Fogs byggemarked, et gavekort til Aarstiderne på 600 kr, et gavekort til kinopalæet på 250 kr, og til alle deltagere i Lyngby-Taarbæk er der en svømmehalsbillet til Lyngby Svømmehal.

Lyngby-taarbaek

Vinderne:

Anette Eriksen – Lyngby-Taarbæks vinder af “Flest typer affald på mindst plads”
Lisbet Sommer – Lyngby-Taarbæks vinder af “Sjoveste løsning”
Kjeld Fritzbøger – Lyngby-Taarbæks vinder af “Smukkeste løsning”

Dommerne i Lyngby-Taarbæk:

Henrik er medlem af Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse for Det Radikale Venstre. Hjemme i rækkehuset hos Henrik bor to personer samt en kat. I skuret står kasser til aviser og glasflasker samt to poser til tomme dåser (mest kattemad) og til batterier. Vegetabilsk affald kommes i komposttønden. Henrik glæder sig til at bedømme kreativiteten og miljøbevidstheden i sognet.
Hjemme hos guldsmed Jytte Kløve bor der tre personer. Køkkenaffaldet sorteres til alm. skrald samt til den grønne affaldsbeholder i haven. Glasflasker og plasticflasker sorteres hver for sig. Bålpladsen, “hvor man førhen kunne få afløb for sin indre lille pyroman”, er med stor beklagelse nedlagt, og haveaffaldet bliver nu afhentet af Lyngby-Taarbæk kommune. Øvrigt affald bringes til genbrugsstationen på Firskovvej.
Jørgen Olsen bor i lejlighed og følger ejendommens normer for affaldssortering. Dvs at pap, papir, flasker og batterier opsamles i særlige beholdere. Jørgen ærgrer sig over, at det ikke er muligt at sortere i en grøn fraktion, når man bor i lejlighed.

Hvad der blev vundet:

Gavekort til Fogs byggemarked på 1000 kr
Gavekort til Aarstiderne på 600 kr
Gavekort til Kinopalæet på 250 kr
Svømmehalsbillet til Lyngby svømmehal